związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Dokumenty

DOKUMENTY
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego

     
Statut Związku Pobierz plik w formacie pdf Pobierz Statut Związku
     
Lista Członków Związku Pobierz plik w formacie pdf Pobierz Statut Związku
     
Deklaracja Przystąpienia do Związku Pobierz plik w formacie pdf Pobierz deklarację
  Edytuj plik w formacie doc Edytuj deklarację
     
Formularz aktualizacji danych adresowych Pobierz plik w formacie pdf Pobierz upoważnienie
Edytuj plik w formacie doc Edytuj upoważnienie
     
Formularz zgłoszenia planowanych imprez Pobierz plik w formacie pdf Pobierz upoważnienie
Edytuj plik w formacie doc Edytuj upoważnienie
     
Upoważnienie Delegata na Zjazd Delegatów Pobierz plik w formacie pdf Pobierz upoważnienie
Edytuj plik w formacie doc Edytuj upoważnienie
     
Wniosek nadania Odznaki Animatora Trzeźwości Pobierz plik w formacie pdf
Edytuj plik w formacie doc  

 MISJA
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego

 
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego jest niezależnym związkiem dobrowolnie przystępujących samorządnych stowarzyszeń, współpracujących ze sobą na zasadach demokracji, dialogu i pomocniczości.
Nadrzędnym celem Związku jest animowanie rozwoju organizacji pozarządowych, aktywnie włączających się w budowę trzeźwego społeczeństwa, twórczo wykorzystujących możliwości równoprawnych obywateli.
 
         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 139
On-line: 3
Odwiedzin: 5160