związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna
Sprawozdania organizacji pozarządowej Data dodania: 25.03.2020

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdania organizacji pozarządowej. Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące sprawozdań dla stowarzyszeń.

Wzór
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzane zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości. W 2020 r. roku sprawozdania muszą być sporządzane, podpisywane i przekazywane w formie elektronicznej. Forma elektroniczna jest ściśle określona. Wszystkie organizacje pozarządowe, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie, muszą to zrobić w tzw. strukturze logicznej. Wzór sprawozdania wraz z linkami znajdziecie Państwo na stronie: www.ngo.pl … wzór sprawozdania

Podpisy
Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu.

Terminy
W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Dla takich organizacji terminy sprawozdawcze są następujące:

Sporządzenie i podpisywanie sprawozdania – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2019 rok – do 31 marca 2020 r.

Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2019 rok – do 30 czerwca 2020 r.

Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia; dla sprawozdania za 2019 – do 10 lipca 2020 r.

Informacje zaczerpnięte z portalu organizacji pozarządowych / www.ngo.pl

[wróć do aktualności]

         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 246
On-line: 9
Odwiedzin: 1707