związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna
Przedłużenie terminów składania sprawozdań rocznych Data dodania: 03.04.2020

31 marca Minister Finansów, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego, wydał rozporządzenie, na podstawie którego organizacje pozarządowe mają trzy miesiące więcej na złożenie swoich sprawozdań finansowych za 2019 r.

Przedłuża się:
1. Sporządzenie sprawozdania i podpisanie przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez zarząd organizacji – do 30 czerwca 2020 r. oraz
2. Zatwierdzenie sprawozdania przez właściwy organ organizacji – do 30 września 2020 r.

Dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy terminy sporządzenia i podpisania, a następnie zatwierdzenia sprawozdania upłyną odpowiednio 3 miesiące po upływie terminów, które obowiązywałyby dla tych organizacji przed wydaniem rozporządzenia.

Przepis ten ma zastosowanie do obowiązków sprawozdawczych dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj …

Informacja zaczerpnięta ze strony Narodowego Instytutu Wolności …

[wróć do aktualności]

         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 865
On-line: 9
Odwiedzin: 12113