związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna
Zabranie środków na realizację zadań publicznych Data dodania: 08.05.2020

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego wyraża swój protest w związku z podjętą uchwałą nr 404 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2020 roku oraz powołania Komisji konkursowej.

Nasze obawy i olbrzymie społeczne zaniepokojenie wzbudza zapis w/w Uchwały, zmieniający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z 350.000 zł na 35.000 zł (§ 1 pkt.1).

Powyższa zmiana faktycznie uniemożliwia rzetelną ocenę złożonych ofert i prawidłowe rozstrzygnięcie Konkursu. Tak drastyczne zmniejszenie dofinansowania w praktyce skutkuje, że na kilkanaście złożonych wniosków organizacji, dofinansowanie na realizacje zadań może otrzymać jedno – dwa stowarzyszenia. Nie możemy w takim razie mówić o skutecznym, efektywnym i wojewódzkim wsparciu działalności III sektora w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zmniejszaniu negatywnych zjawisk społecznych wynikających z nadużywania alkoholu w Woj. Łódzkim.

Pragniemy nadmienić, że od kilku lat wzrasta spożycie alkoholu w naszym kraju (w tym w woj. łódzkim), a obecna sytuacja epidemii koronawirusa i zalecana izolacja społeczna zwiększa ryzyko powrotu do uzależnienia osób wychodzących z alkoholizmu. Zwiększa się także ilość przypadków przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowy. W szczególnie w trudnej sytuacji są dzieci i młodzież, które muszą pozostawać bez opieki pedagogicznej i przebywać wspólnie z dorosłymi nadużywającymi alkoholu.

Zwracamy również uwagę, że w ramach wsparcia dla NGO Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, w tym wicepremier prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zauważając problemy III sektora, uwzględnił odpowiednie rozwiązania w uchwalonej „Tarczy Antykryzysowej”, w tym zwiększenie wsparcia i dofinansowania dla organizacji pozarządowych.
Również Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w piśmie Dyrektor Katarzyny Łukowskiej, zwraca się z prośbą, by w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego nie tracić z pola widzenia problemów alkoholowych i zwiększyć troskę o realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

Uwzględniając powyższe argumenty, tym bardziej jest niezrozumiała decyzja Zarządu Województwa Łódzkiego, która praktycznie ograniczyła środki finansowe do „zera” (35 tys. zł na województwo dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi).
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego skupiający lub współpracujący z większością stowarzyszeń abstynenckich w naszym regionie, otrzymał liczne protesty i krytyczne uwagi, co do takiego traktowania III sektora w woj. łódzkim. Jesteśmy zaniepokojeni próba zabrania środków dla naszych stowarzyszeń i marginalizowania działań organizacji pozarządowych w realizacji tak trudnych zadań, jakim jest przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu w woj. łódzkim.

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę i wzajemne zaufanie społeczne, zwracamy się z prośbą do Pana Marszalka o interwencję w tym temacie i przywrócenie pierwotnej kwoty przeznaczonej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Z poważaniem
Prezes Związku Stowarzyszeń Abstynenckich
Władysław Keler


Pobierz Uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego ….

Pobierz pismo do Marszałka Woj. Łódzkiego ….

[wróć do aktualności]

         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 464
On-line: 8
Odwiedzin: 2147