związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna
Konkursy Zarządu Województwa Łódzkiego Data dodania: 20.01.2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkursy na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl
Rodzaje zadania publicznych zgłaszanych do otwartego konkursu ofert to m.in.: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Regulamin konkursów i więcej informacji na stronie www.ngo.lodzkie.pl

[wróć do aktualności]

         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 213
On-line: 8
Odwiedzin: 1674