związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna


Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego Data dodania: 03.05.2018

Zwołuje Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.

Zjazd Delegatów odbędzie się w dniu 20.05. 2018 roku (niedziela) o godz. 10.00, w siedzibie Związku, w Sieradzu, ul. Lokajskiego 1.

Zjazd Delegatów ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Proponowany Porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu Delegatów
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Wybór przewodniczącego Zjazdu Delegatów
4. Wybór sekretarza Zjazdu Delegatów
5. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności za 2017 rok
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi ZSAWŁ
8. Ustalenie Regulaminu Wyborów
9. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja i wolne wnioski
11 Glosowanie uchwał Zjazdu Delegatów
12. Zakończenie obrad

Prezes ZSAWŁ
Władysław Keler

[wróć do aktualności]

         


Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 104
On-line: 2
Odwiedzin: 458