związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna


Sprawozdanie z Zjazdu Delegatów ZSAWŁ Data dodania: 30.05.2018

W dniu 25.05.2018 r o godz. 10.00 odbył się w Sieradzu Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego. Zjazd Delegatów miał charakter Sprawozdawczo - Wyborczy.

O godzinie 10.00 nastąpiło powitanie i otwarcie Zjazdu, którego dokonał prezes ZSAWL Władysław Keller. Po sprawdzeniu stanu członków związku i wpłaconych składek wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Władysław Keller i sekretarza zebrania, którym został Włodzimierz Jurowski. Z powodu braku kworum Delegatów, zebranie zostało przesunięte do drugiego terminu, który zgodnie ze statutem ZSAWL może odbyć się 1 godzinę po pierwszym terminie, bez względu na ilość obecnych członków.

Po przerwie nastąpił wybór komisji uchwał i wniosków i przewodniczący Władysław Keller przeczytał sprawozdanie merytoryczne za 2017r oraz skarbnik Włodzimierz Ziółkowski odczytał sprawozdanie finansowe. Po odczytaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Nowicki w imieniu Komisji Rewizyjnej, odczytał protokół i wystąpił o udzielenie absolutorium dla obecnego Zarządu. Następnie odbyło się głosowanie, w którym obecny Zarząd otrzymał 7 głosów za przy 1 głosie wstrzymującym się do poprowadzenia ZSAWL w następnej kadencji.
Delegaci podjęli uchwałę o przedłużeniu kadencji obecnemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej ZSAWŁ w dotychczasowym składzie.

W wolnych wnioskach i sprawach różnych poruszono tematy szkoleń ZSAWL, zmiany statutu i następnych działań Związku.
Na zakończenie zebrania prezes Władysław Keller podziękował przybyłym za obecność i oficjalnie zakończył Zjazd Delegatów.

Sekretarz Związku, (Zjazdu Delegatów)
Włodzimierz Jurowski

[wróć do aktualności]

         


Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 2
On-line: 2
Odwiedzin: 1283