związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna


Zebranie Zarządu ZSAWŁ Data dodania: 19.06.2018

Dnia 2018-06-10 w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk” w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się zebranie zarządu ZSAWŁ.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 powitaniem przybyłych przez Prezesa ZSAWŁ Władysława Kellera.
Następnie została podjęta uchwała o zmianie statutu ZSAWŁ, po której nastąpiła zmiana składu kapituły Lidera Trzeźwości. Zebrani ustalili, że w skład kapituły będą wchodzić liderzy, którzy już otrzymali Order Trzeźwości.

W kolejnym punkcie spotkania, zgodnie z paragrafem 27 wiceprezes ZSAWŁ kol. Adam Buta został skreślony z listy zarządu.

Kolejno kol. Włodzimierz Ziółkowski – skarbnik ZSAWŁ przedstawił projekt szkolenia RCPS.
Wkrótce po omówieniu wszystkich znaczących spraw prezes Władysław Keller zakończył zebranie, dziękując zebranym za udział w spotkaniu oraz podając termin kolejnego zebrania.

Sekretarz Związku
Włodzimierz Jurowski

[wróć do aktualności]

         


Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 175
On-line: 2
Odwiedzin: 1280