związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna
RCPS - Zaproszenie na Konferencje Data dodania: 16.06.2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na konferencję pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym, perspektywa współpracy – zadania, efekty”, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. w Łodzi, na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, Aula C 101.

Konferencja adresowana jest do osób uczestniczących bądź przygotowujących się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych strategii w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania alkoholu oraz środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Zapraszamy zarówno pracowników instytucji samorządowych jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczestniczące w opracowywaniu programów - radnych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli służby zdrowia, pracowników socjalnych, kuratorów, reprezentantów organizacji pozarządowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie zgłoszenia, które należy wysłać w terminie do 18 czerwca 2019 r., w postaci skanu na adres: b.dziekonska@rcpslodz.pl wpisując w temacie wiadomości: ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Barbara Dziekońska
Wydział ds. przeciwdziałania uzależnieniom
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
91-302 Łódź, ul. Snycerska 8
tel. 042 203 48 42


Pobierz Zaproszenie na Konferencje…

Pobierz Program Konferencji …

Pobierz Zgłoszenie na konferencję …

[wróć do aktualności]

         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 316
On-line: 1
Odwiedzin: 6955