Rekrutacja do Projektu “Razem Działamy Skuteczniej”

Zarząd Związku Stowarzyszeń Abstynenckich informuje o rozpoczęciu rekrutacji do Programu „Razem
Działamy Skuteczniej” dofinansowanego w 2021 roku przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Odbiorcami naszego projektu będzie 20 osób/wolontariuszy z min. 5 powiatów woj. łódzkiego,
aktywnie działających w swoich organizacjach trzeźwościowych, mających bezpośredni wpływ na
rozwój i jakość działania ruchu abstynenckiego woj. łódzkiego. Adresaci naszego Projektu (osoby
uzależnione i współuzależnione) powinny bezpośrednio pracować z rodzinami z problemem
alkoholowym, na co dzień prowadzić działania profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne wobec
osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin.

Stowarzyszenia Abstynenckie z woj. łódzkiego zainteresowane w delegowaniu swoich członków na
cykl szkoleniowy, proszone są o przesyłanie deklaracji udziału na adres Związku. Wszelkich informacji
udziela Prezes Związku – Władysław Keler (tel. 602 889 335).