Cykl szkoleniowy w Sieradzu

Zarząd Związku Stowarzyszeń Abstynenckich informuje zbliżającym się cyklu szkoleniowym w ramach
Projektu „Razem Działamy Skuteczniej”.

Szkolenia będą się odbywały w cyklu dwudniowym (sobota – niedziela).

Szkolenie I – Pierwszy kontakt z osobom uzależnioną, współuzależnioną, motywacja do podjęcia
leczenia, skuteczna pomoc i wsparcie dla rodzin wychodzących z alkoholizmu.

Szkolenie II – Nauka pracy w grupie osób wychodzących z uzależnienia, współpraca w osiągnięciu
wspólnego celu, efektywne działanie zespołu wolontariuszy pochodzących z rodzin z problemem
alkoholowym.

Szkolenie III – Komunikacja interpersonalna, jako forma współżycia społecznego, planowanie
własnego rozwoju, przeciwdziałanie wypaleniu społecznemu osób działających na rzecz rodzin z
problemem alkoholowym.

Szkolenie IV – Planowanie i realizacja zadań na rzecz rodzin z problemem alkoholowym, określanie
celów i misji innowacyjnych projektów dla osób uzależnionych.

Szkolenie V – Pomoc rodzinie w kryzysie w tym zapobieganie skutkom wynikającym z picia alkoholu
przez kobiety w ciąży, wzmocnienie funkcji wychowawczych rodziny, właściwy rozwój dzieci i
młodzież w aspekcie podniesienia zdrowotności mieszkańców woj. łódzkiego.

Szkolenia odbędą się w Ośrodku „Przystań / Sieradz, ul. Portowa 2.

Wszelkich informacji udziela Prezes Związku – Władysław Keler (tel. 602 889 335).

Projekt „Razem Działamy Skuteczniej” jest dofinansowany w 2021 roku przez Samorząd
Województwa Łódzkiego.