Pierwsze warsztaty w ramach cykl szkoleniowego w Sieradzu

Zarząd Związku informuje, że pierwsze szkolenie realizowane w Programie „Razem Działamy
Skutecznie” odbędzie się w dniach 11 – 12.09.2021 w Sieradzu, w ośrodku „Przystań”, ul. Portowa 2.

Zajęcia rozpoczynają się w sobotę o godz. 9.00, a zakończą się w niedzielę o godz. 14.00.

Wszelkich informacji udziela Prezes Związku – Władysław Keler (tel. 602 889 335).

Projekt „Razem Działamy Skuteczniej” jest dofinansowany w 2021 roku przez Samorząd
Województwa Łódzkiego.