Drugie warsztaty szkoleniowe w Sieradzu

Informujemy uczestników Projektu „Razem Działamy Skuteczniej”, że drugie szkolenie realizowane w wojewódzkiego cyklu szkoleniowego, odbędzie się w dniach 25 – 26.09.2021 r. (sobota – niedziela) w Sieradzu, w ośrodku „Przystań”, ul. Portowa 2.

Projekt jest dofinansowany w 2021 roku przez Samorząd Województwa Łódzkiego.