Zjazd Delegatów Z.S.A.W.Ł.

W dniu 25.09.2021 roku odbył się Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.

Informujemy, że po omówieniu działalności Związku w roku ubiegłym i przedstawieniu bilansu, Zjazd Delegatów przyjął i podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania za 2020 rok Związku.

W wolnych wnioskach zostały poruszone kwestie bieżących realizowanych projektów i planowanych działań na przyszłość.

Prezes Związku

Władysław Keler