I Turnieju Tenisa Stołowego Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.