Konferencja „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”

Wydarzenie jest czwartą edycją konferencji organizowanej corocznie przez NIW-CRSO. Dla wszystkich zainteresowanych polskim sektorem pozarządowym jest to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat perspektyw rozwoju oraz bieżących wyzwań, które stoją przed organizacjami działającymi w tym obszarze.

Przewodnim tematem tegorocznego spotkania będzie właśnie zmieniająca się rzeczywistość i stawiane przez nią wyzwania. Ostatnie lata pokazały jak ważna jest umiejętność szybkiego przystosowania sektorów pozarządowego oraz publicznego do nowych warunków, a także uwypukliły aspekty, które wymagają poprawy. Organizacje III sektora muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, aby być w stanie skutecznie budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie i realizować swoją misję.

W licznych panelach dyskusyjnych udział wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki. Poruszone zostaną m.in. takie tematy jak odporność NGO na kryzysy,  dyplomacja obywatelska oraz aktywizacja młodzieży w czasach kryzysu.

https://konferencja.niw.gov.pl/o-konferencji/

https://konferencja.niw.gov.pl/rejestracja/