Szkolenie organizowane przez RCPS w Łodzi

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z terenu województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pn. „Dialog Motywujący w rozmowie z uczniem podejmującym zachowania ryzykowne (m.in. używającym alkohol i inne substancje psychoaktywne)” (16 godzin dydaktycznych), które odbędzie się w terminie 09 – 10 grudnia 2021 r., w godzinach od 9.00 do 15.45 z uwzględnieniem trzech 15-minutowych przerw (każdego dnia).

Nabór zgłoszeń prowadzony jest do dnia 06 grudnia 2021 r.

Liczba miejsc jest ograniczona – w szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 20 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej …