Szkolenie online organizowane przez RCPS w Łodzi

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego, serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online pn. „Interwencja kryzysowa – pierwsza pomoc psychologiczna”, które odbędzie się 10 grudnia 2021 r.

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy mają kontakt z osobami w kryzysie, m.in. nauczycieli, psychologów, terapeutów uzależnień, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich lub gminnych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, osób duchownych lub konsekrowanych, przedstawicieli pomocowych organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i odesłanie skanu na adres: szkolenia2021@rcpslodz.pl. W tytule maila prosimy o podanie tytułu szkolenia.

W zgłoszeniach należy podać indywidualny, czyli bezpośredni do uczestnika adres e-mail.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest do dnia 8 grudnia 2021 r.

Po zakończeniu rekrutacji, osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie o zakwalifikowaniu oraz link do szkolenia.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42/203 48 42 lub pisząc wiadomość na adres e-mail szkolenia2021@rcpslodz.pl

Czytaj więcej …