Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję skan pisma w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Zakrzewska

Zastępca Dyrektora

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Regionalnej