Zaproszenie RCPS na konferencję regionalną

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Katarzyny Maciołek – dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przesyłam zaproszenie na konferencję regionalną pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2021 r. w Łodzi. W załączeniu przesyłam również formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji.

Potwierdzenie w postaci wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa (załącznik nr 2 do pisma) proszę przesłać w formie skanu na adres e-mail: info@rcpslodz.pl  w terminie do 08.12.2021 roku

Z poważaniem,

Joanna Urbaniak

Wydział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

 Regionalne Centrum Polityki Społecznej