Polecamy film …

10 grudnia 2021 roku w kinach w całym kraju pojawi się film „Powrót do tamtych dni” w reżyserii Konrada Aksinowicza.

To wyjątkowy list miłosny do lat 90-tych i minionych lat dzieciństwa, ale też trudna historia walki z alkoholizmem ukochanego ojca.

Partnerem filmu jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na stronach stronie www.parpa.pl znajdziecie Państwo więcej materiałów edukacyjnych nt. sytuacji dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym, pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz pomocy dla osób uzależnionych i ich bliskich.