Nowe środki dla OPP

Narodowy Instytut Wolności zaprasza organizacje pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego, którego celem będzie:

  1. Wzrost kompetencji pracowników i wolontariuszy działających w organizacjach pożytku publicznego (poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów)

lub

2. Wzmocnienie infrastruktury organizacji pożytku publicznego (poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie – np. remont, adaptacja – pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego).

Oferty można składać w Systemie Obsługi Dotacji do 23 grudnia 2021 roku do godz. 12:00.

Konkurs jest finansowany ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Czytaj więcej …