Spotkanie Prezesów i Zarządów Klubów Woj. Łódzkiego

W dniu 28 listopada 2021 roku w siedzibie ASKWP „Opoka” w Opocznie na ul. Rolnej 5 odbyło się spotkanie Prezesów Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego i Zarządu ZSAWŁ.

Po powitaniu przez Krzysztofa Mirosa Prezesa ,,Opoki’’ obecnych na spotkaniu, obrady poprowadził Prezes ZSAWŁ Władysław Keler.

Na spotkaniu omawiano działalność poszczególnych Stowarzyszeń w okresie pandemii. Zwrócono uwagę na szersze otwieranie się na ludzi młodych, pełnych zapału i chęci działania. Omówiono również realizację projektu RCPS Razem Działajmy Skuteczniej

Prezes Władysław Keler ocenił działalność ZSAWŁ, w tym bardzo trudnym okresie pandemii. Okazuje się, że mimo wielu przeszkód, Stowarzyszenia doskonale poradziły sobie z zaistniałymi problemami i nie zaprzestały w pomaganiu osobom potrzebującym pomocy.

Prezes poinformował również, że Krzysztof Miros udzielił wywiadu dla Radia Viktoria. W wywiadzie tym opisana była działalność Stowarzyszeń w okresie pandemii.

Następnie odbyło się posiedzenie Zarządu ZSAWŁ. Spotkanie przebiegało w ciepłej i pełnej zrozumienia atmosferze. Zakończone zostało obiadem przygotowanym przez Abstynenckie Stowarzyszenie „Opoka”.

Na zakończenie Prezes ZSAWŁ Władysław Keler złożył życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim obecnym .

Marta Wijata