Rekomendacje PARPA na 2022 rok

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / obecnie / Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, udostępniło nowe „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku”.

Elektroniczną wersję Rekomendacji można pobrać ze strony PARPA

https://www.parpa.pl/images/file/Rekomendacje2022.pdf