Nowy obowiązek NGO – zgłoszenie do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Organizacje, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 31 października 2021 roku mają termin do 31 stycznia 2022 r.

Organizacje, które powstały już po wejściu w życie ustawy – 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia (nie licząc sobót i dni ustawowo wonnych od pracy).

Z instrukcją wypełnienia Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można się zapoznać na portalu ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja