Tańszy gaz dla NGO – należy złożyć oświadczenie

Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z ustawy chroniącej przed wzrostem cen gazu powinny złożyć swojemu sprzedawcy paliw gazowych stosowne oświadczenie.

Aby uzyskać ochronę taryfową od 1 stycznia 2022 roku dokument należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca br.

Do skorzystania z działań osłonowych będą uprawnione tylko te organizacje, które złożą swojemu sprzedawcy paliw gazowych oświadczenie.

Więcej informacji oraz wzór oświadczenia można pobrać z strony

https://www.gov.pl/web/pozytek/tanszy-gaz-dla-ngo–zloz-oswiadczenie