Rekrutacja na studia  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Od stycznia ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie organizacją pozarządową w Collegium Intermarium.

Słuchacze poznają sposoby sprawnego zarządzania własną organizacją, myślenia projektowego, pozyskiwania i zarządzania funduszami, a także promocji pozwalającej trafiać do jak najszerszej grupy odbiorców. Będą kształcić kompetencje fundraisingowe, kluczowe dla rozwoju organizacji. Program uwzględni również rolę wolontariatu, zlecanie zadań publicznych oraz partycypację obywateli w konsultacjach społecznych.

Atutem studiów jest bezpośredni kontakt z praktykami z III sektora, a także administracji publicznej i instytucji wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W trosce o rozwój organizacji pozarządowych podpowiadamy jak zdobyć dofinansowanie na studia.

W przypadku dofinansowania z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, studia na Collegium Intermarium idealnie wpisują się w podnoszenie kompetencji kadry organizacji. W budżecie wniosku należy uwzględnić czesne studiów.

Z kolei w przypadku Programu NOWEFIO, uczestnictwo w studiach jako podniesienie kompetencji kadry, a tym samym rozwój instytucjonalny może zostać wpisane w kategorię III: Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji. Należy jednak pamiętać, że koszty tej kategorii nie mogą przekroczyć 20% wartości dotacji. Dodatkowo, we wniosku należy uzasadnić konieczność poniesienia tego wydatku.

Więcej informacji na stronie … https://collegiumintermarium.org/zarzadzanie-organizacjami-pozarzadowymi/