Zaproszenie na szkolenie organizowane przez RCPS w Łodzi

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu on-line pn. „Realizacja zadań publicznych przez NGO w kontekście obowiązujących przepisów prawnych”, które odbędzie się 9 marca 2022 r., na platformie Cisco Webex Meetings, w godzinach 15.00 – 17.45.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: m.kaczmarczyk@rcpslodz.pl, w terminie do dnia 7 marca 2022 r.

Po zakończeniu rekrutacji, osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie o zakwalifikowaniu oraz link do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy i Harmonogram szkolenia dostępne są na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej: www.rcpslodz.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Marią Kaczmarczyk – pod nr tel. 42 203 48 25.

Z poważaniem,

Joanna Urbaniak

Wydział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Regionalne Centrum Polityki Społecznej