Przekazanie środków dla NGO-sów na pomoc Ukrainie

W trybie pilnym rząd zdecydował o przeznaczeniu 10 mln złotych dla organizacji pozarządowych, które są zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy!

 • Środki są przeznaczone na zadania związane z minimalizowaniem skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Wsparcie trafi również do organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

• Wnioski można składać NAJPÓŹNIEJ do 15 marca 2022 do godz. 16:00.

• Minimalna wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu wynosi 100 tysięcy złotych, a maksymalna wartość 500 tysięcy złotych.

• Wniesienie WKŁADU WŁASNEGO na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu nie jest wymagane.

Więcej informacji na stronie

https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-mozliwosci-realizacji-zadania-publicznego/