Nabór do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Koleżanki i Koledzy,

w związku z kończącą się IV kadencją Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku publicznego uprzejmie informujemy iż do 6 maja 2022 roku trwa nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w rta.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do kolejnej Rady.

Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów, bo watro mieć swój głos w Radzie i wpływ na decyzje związane z działaniem NGO w województwie łódzkim.

Pełna procedura naboru znajduje się na stronie:

Nabór do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego