Rekrutacja do Projektu “Razem Działamy Skuteczniej”

Zarząd Związku Stowarzyszeń Abstynenckich informuje o rozpoczęciu rekrutacji do Programu „Razem Działamy Skuteczniej” dofinansowanego w 2022 roku przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Odbiorcami naszego projektu będzie 20 osób/wolontariuszy z min. 5 powiatów woj. łódzkiego, aktywnie działających w swoich organizacjach trzeźwościowych, mających bezpośredni wpływ na rozwój i jakość działania ruchu abstynenckiego woj. łódzkiego. Adresaci naszego Projektu (osoby uzależnione i współuzależnione) powinny bezpośrednio pracować z rodzinami z problemem alkoholowym, na co dzień prowadzić działania profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne wobec osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin.

Stowarzyszenia Abstynenckie z woj. łódzkiego zainteresowane uczestnictwem w Projekcie i delegowaniem swoich członków na cykl szkoleniowy, proszone są o przesyłanie zgłoszeń udziału na adres Związku. Wszelkich informacji udziela Prezes Związku – Władysław Keler (tel. 602 889 335).

Rozpoczęcie warsztatów planowane jest na wrzesień, a zakończenie w grudniu 2022 roku. Szkolenia odbędą się w cyklu dwu-dniowym (sobota – niedziela), w ośrodku szkoleniowym w Sieradzu. Będą miały charakter wykładów i warsztatów.

Osoby ze szczególnymi potrzebami proszone są o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia opieki asystenta.

Organizator zapewnia pełne wyżywienie i nocleg dla uczestników.

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z Zarządem Związku Łódzkiego.

Projekt „Razem Działamy Skuteczniej” jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.