Konkurs ofert dla stowarzyszeń abstynenckich

Związek Łódzki przypomina o możliwości złożenia oferty w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.

Konkurs ofert dotyczy organizacji poradnictwa działających na rzecz upodmiotowienia osób doświadczających trudności życiowych, niesamodzielnych, niezaradnych życiowo, znajdujących się w kryzysie, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, kształtując tym samym system wartości wspólnoty i wyrażając interesy społeczeństwa obywatelskiego.

Konkurs został ogłoszony przez Narodowy Instytut Wolności.

https://niw.gov.pl/nasze-programy/organizacje-poradnicze/