II Turniej Tenisa Stołowego

II Turniej Tenisa Stołowego Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn