Wspomnienie

Koleżanki i Koledzy

Zarówno w tym roku, jak i w latach poprzednich wielu naszych przyjaciół i znajomych odeszło na zawsze. Wciąż jednak pozostają w naszych sercach i myślach.

1 listopada jest szczególnym czasem, kiedy towarzyszy nam pamięć o zmarłych. Wspomnijmy Tych, których już nie ma wśród nas. Wspomnijmy Koleżanki i Kolegów z ruchu abstynenckiego, którzy do końca byli wierni zasadzie trzeźwości.

Część Ich Pamięci.