Rekrutacja do Projektu „Razem wspieramy – Wspólnie pomagamy”

Zarząd ZSAWŁ ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do nowego Projektu realizowanego w latach 2022 – 2023.

Warunki uczestnictwa:

W projekcie wezmą udział 4 stowarzyszenia abstynenckie z woj. łódzkiego oraz 30 beneficjentów indywidualnych. Każda organizacja rekomenduje osoby, pracujące w Punktach Poradniczych na szkolenia dla kadry Punktów Doradczych (18 osób) oraz delegatów zarządów na cykl szkoleń dla osób zarządzających stowarzyszeniem (12 osób). Istnieje możliwość wpisania dodatkowych osób na listę rezerwową. Każdy uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w całym projekcie.

Rekrutacja:

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje:

>> uczestnictwo stowarzyszenia w poradnictwie na rzecz rodzin z problemem alkoholowym o charakterze wojewódzkim (realizacja zadań ponadlokalnych), wspieranie przedsięwzięć regionalnych i ogólnopolskich Związku Łódzkiego, skierowanych do osób uzależnionych, promowanie wojewódzkich działań poradniczych dla obywateli.

>> kolejność zgłoszeń.

Zarządy stowarzyszeń zgłaszają osoby wyrażające zgodę uczestnictwa w Programie:

pocztą na adres:

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego

98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

drogą elektroniczną na adres e-mail;

zsawl@wp.pl

telefonicznie

602 889 335 lub 601 590 870

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 14 grudzień 2022 r.

W sprawach organizacyjnych oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z Koordynatorem projektu lub Asystentem w sposób podany jak wyżej. Ze względu na termin rekrutacji rekomendujemy kontakt mailowy lub telefoniczny.