Kontynuacja Projektu „Razem wspieramy – Wspólnie pomagamy”

Informujemy, że w 2023 roku, kontynuujemy realizację Projektu skierowanego do abstynenckich organizacji poradniczych z woj. łódzkiego.

W działaniach zaplanowanych na ten rok jest dokończenie cyklu szkoleniowego dla osób pracujących w Punktach Konsultacyjnych, zrealizowanie szkoleń dla kadry zarządzającej organizacją poradniczą oraz wypracowanie i pilotażowe wdrożenie w 4 organizacjach standardów świadczenia usług poradniczych.

Wzmocnimy również możliwości techniczne i zwiększymy bazę sprzętową uczestniczących w projekcie stowarzyszeń, poprzez zakup sprzętu komputerowego.

Równocześnie zwiększymy możliwości naszych organizacji w zakresie e-technologii, pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji. Beneficjenci projektu otrzymają wsparcie w obszarze poradnictwa dla rodzin z problemem alkoholowym, zarządzania organizacją, zagadnień prawnych i finansowych w NGO.

Na potrzeby Projektu powstały strony internetowe, gdzie można zapoznać się z naszym Projektem, uzyskać poradę online, pobrać materiały projektowe.

Projekt „Razem wspieramy – Wspólnie pomagamy” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2023.