Gratulacje dla kol. Bogdana Urbana

Szanowny Bogdan Urban,

Zarząd Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego i jego Członkowie, pragną pogratulować naszemu koledze Bogdanowi Urbanowi, Prezesowi Mazowieckiego  Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, powołania do  Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Współpraca Związku Łódzkiego i Mazowieckiego od wielu lat układa się pomyślnie. Wspólnie realizowane projekty, spotkania robocze, imprezy integracyjne zawsze były owocne, przynoszące konkretne rezultaty dla środowiska abstynenckiego naszych województw.

Kolego Bogdanie, Twoje zaangażowanie w sprawy ruchu abstynenckiego, Twoja determinacja w działaniu i wielka wrażliwość na sprawy rodzin z problemem alkoholowym, dają gwarancje powodzenia naszych wspólnych, przyszłych działań.

Doceniając Twoje dotychczasowe działania dla osób potrzebujących pomocy, pragniemy Ci życzyć dalszych sukcesów w pracy społecznej, wytrwałości i satysfakcji w realizacji następnych projektów oraz zadowolenia w życiu osobistym.

Władysław Keler

Prezes Z.S.A.W.Ł.