Szkolenie RCPS dla przedstawicieli NGO

Szanowni Państwo,

informuję, iż Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w dniu 27.02.2023 r. w godzinach 16.00 – 18.00 organizuje szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu składania ofert, realizacji  i rozliczania zadań publicznych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na platformie Cisco Webex.

Proszę o zgłaszanie się osób chętnych do udziału w szkoleniu na adres mailowy: szkoleniedotacje@rcpslodz.pldo dnia 23.02.2023 roku.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on -line w zakresie składania ofert, realizacji  i rozliczania zadań publicznych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

1.            Konkursu ofert na 2023 rok:

•             terminy ogłoszenia,

•             elementy obowiązkowe ogłoszenia- m.in. cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć,

•             na co zwrócić uwagę w ogłoszeniu – rezultaty realizacji zadania,

•             jak pisać ofertę.

2.            Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie

•             zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia)

•             prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,

•             rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,

•             rezultaty dokumentowanie osiągnięcia,

•             aneksowanie i zmiany w realizacji zadania,

•             realizacja zadań a inflacja.

3.            Sprawozdanie z realizacji zadania:

•             Elementy sprawozdania,

•             Sprawozdanie częściowe i końcowe,

•             Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,

•             Rozliczenie i dokumentowanie  rezultatów

•             Złączniki do sprawozdania,

4.            Dostępność a realizacja zadań publicznych- wymogi dla organizacji i samorządu – pierwsze doświadczenia.

5.            Interpretacja przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego- doświadczenia kontrolne RIO, rozstrzygnięcia nadzorcze.

Prowadzący: Artur Gluziński – Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki “Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca z  organami administracji publicznej: m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast  (m.in. Kraków, Katowice, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Biała, Stargard, Świnoujście, Warszawa, Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Płock, Sopot, Częstochowa, Ruda Śląska, Skarżysko-Kamienna, Kłodzko, Żory, Puck, Dąbrowa Górnicza, Tarnów, Chojnów, Suwałki, Ostrów Wlkp., Krzyż Wlkp., Cieszyn, Wałcz, Góra Kalwaria) i gmin oraz starostwami powiatowymi. Prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych. Prowadzenie szkoleń w tym zakresie od marca 2004 roku. Ponad 1000 dni szkoleń.

Termin:   27 lutego 2023

                 godz.16.00 – 18.00

                 Platforma Cisco Webex

Z poważaniem,

Joanna Bączyńska-Urbaniak

Wydział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Regionalne Centrum Polityki Społecznej

ul. Snycerska 8

91-302 Łódź

tel. 42 203 48 39

e-mail: j.urbaniak@rcpslodz.pl