Szkolenia z Fundacją ETOH

Szanowni Państwo,

Jako fundacja zajmująca się profilaktyką uzależnień, zapraszamy Państwa do udziału w naszym bezpłatnym szkoleniu “Program Rozwoju Osobistego – PRO”, skierowanym do osób z historią uzależnienia od alkoholu, utrzymujących abstynencję przez min. 2 lata i zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich.

Program Rozwoju Osobistego jest unikalnym programem stworzonym przez Annę Dodziuk, by pomóc osobom zmagającym się z uzależnieniem wyjść z nałogu i zbudować trwałą trzeźwość.

Składa się z serii wykładów i warsztatów, które prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i specjalistów w dziedzinie uzależnień. Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami, budowanie samoświadomości, pewności siebie i poczucia własnej wartości oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych.

Dotacja umożliwia udział w szkoleniu bezpłatnie, co oznacza, że nie będzie konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Znając profesjonalizm i olbrzymie doświadczenie Pani Anny Dodziuk (Twórcy i Kierownika PRO), Związek Stowarzyszeń Abstynenckich zachęca członków ruchu abstynenckiego z woj. łódzkiego, do skorzystania z tej oferty, Więcej informacji na stronie:

https://etoh.edu.pl/program-rozwoju-osobistego-anny-dodziuk.html