Szkolenia Związku Łódzkiego w ramach projektów realizowanego w 2022 r. – 2023 r.

Informujemy uczestników, że kolejne szkolenia dla kadry pracującej w Punktach Poradniczych w ramach Projektu „Razem wspieramy – Wspólnie pomagamy” finansowanego z ze środków Narodowego Instytutu Wolności, odbędą się:

IV szkolenie / 11 – 12 marzec 2023 r.

V szkolenie / 18 – 19 marzec 2023 r.

Po ostatnich zajęciach, w dniu 19 marca zostanie zakończony cykl szkoleniowy dla tej grupy uczestników wraz z rozdaniem zaświadczeń.