Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

Od wielu lat w poniedziałek poprzedzający Wielkanoc obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.

W tym roku wypadł on 3 kwietnia.

Ten dzień jest ważnym elementem w propagowaniu idei trzeźwości, jako normy społecznej. Każdy z nas ma wpływ na to, jakie znaczenie ma to święto.

Stowarzyszenia abstynenckie z całej Polski, jak co roku, z dużym zaangażowaniem włączyły się w obchody Dnia Trzeźwości. Otrzymaliśmy informacje od Zarządów organizacji trzeźwościowych i relacje liderów ruchu abstynenckiego z wielu województw o przebiegu tego dnia w ich lokalnych społecznościach.

Zarząd Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w propagowanie idei trzeźwości w Polsce.