2023


Projekt „Razem wspieramy – Wspólnie pomagamy” sfinansowano ze środków

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych

na lata 2022 – 2023

Od stycznie do grudnia 2023 roku kontynuujemy realizację Projektu “Razem wspieramy – Wspólnie pomagamy” – sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2023 https://zsawl.pl/dzialania/2023-2/niw/

Skip to content