Kontakt

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego

Członek Założyciel – Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
NIP 836-17-41-992
Regon: 750811597
KRS: 0000205953
Bank Pekao SA o/ Skierniewice
Nr konta: 16 1240 3321 1111 0010 6852 7672

Adres do korespondencji:
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego
98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

Kontakt mailowy: zsawl@zsawl.pl

Kontakt telefoniczny: 602 889 335

Siedziba Związku:
98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

Skip to content